เรื่องการเข้าคู่ในซีรีย์สีกรีน

เรื่องการเข้าคู่ในซีรีย์สีกรีน

บทความ เรื่องการเข้าคู่ในซีรีย์สีกรีน

           บทความนี้เขียนเพื่อเป็นพื้นฐานการทำสีนกแก้วฟอพัส โดยเราจะยกตัวอย่างในตระกูล Green Serie ก่อนซึ่งเราได้ทำตัวอย่างการไล่ลำดับสีใน Green Serie (Color Standard) ก่อนซึ่งจะขอบอกออกตัวไว้ก่อนเลยนะครับว่าข้อมูลนี้ไม่ได้บอกในขั้นสีที่ละเอียดตามหลักสากล 100% โดย Standard ของนกที่ยกตัวอย่างเน้นไปที่วัตถุดิบนกที่มีในบ้านเราที่สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดได้ นอกจากนั้นจะมี Info Graphic ตัวอย่างการจับคู่ใน Green Serie ในแต่ละชั้นสีเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้น และจะมีบทความที่เกี่ยวข้องในส่วนของ Blue Serie และ Split Corlor ข้าม Serie ในบทความ (Episode 2/3) ต่อไป

เรามาเริ่มกันที่การไล่ลำดับสีกันก่อนเลยนะครับว่ามี Green Serie ที่เป็น Color Standard สีไหนกันบ้าง
- กรีนนอมอล เป็นสายพันธ์แรกๆที่มีการนำเข้ามาในประเทศไทยน่าจะราวๆเกือบ 20 ปีมาแล้ว จริงๆแล้วนอกจากกรีนนอมอลแล้วก็ยังมีกรีนเฉดอื่นๆแต่ในประเทศเราไม่ได้ตั้งชื่ออะไรที่ชัดเจนนักจึงมีการเรียกแบบรวมๆว่าสีกรีน
- เกรย์กรีน เป็นสีที่ถูกพัฒนามาจากสีกรีนนอมอลอาจด้วยความบังเอิญจากการผสมพันธุ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือมนุษย์สรรสร้างขึ้นมา ผสมกันเรื่อยๆซ้ำไปซ้ำมาจนทำให้สีของยีนส์นกเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจนทำให้เกิดสีใหม่ขึ้นมา แต่ในบ้านเราส่วนใหญ่ก็ไม่ได้จำแนกสีเกรย์กรีนออกจากกลุ่มสีกรีนนอมอลอย่างชัดเจนส่วนใหญ่ก็จะเรียกรวมๆว่าสีกรีน
- ดาร์คกรีน D Green (Double Single Factor) เป็นสีที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 8 ปีที่แล้วในต่างประเทศและถูกนำเข้ามาในประเทศไทยเมื่อประมาณ 6-7 ปีที่แล้ว สีดาร์คกรีนเป็นสีที่เกิดขึ้นจากการผสมในกลุ่มสีกรีนที่มีความเข้มของสีแต่ไม่สามารถระบุได้ว่าดาร์คกรีนเกิดขึ้นจากสีกรีนในชั้นไหน จนภายหลังดาร์คกรีนถูกพัฒนาจนมีเลือดที่นิ่งขึ้น
- โอลีฟ DD Green (Double Dark Factor) เป็นชั้นสีที่สูงที่สุดของสายกรีน โอลีฟเป็นนกที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจากสีดาร์คกรีนและเป็นเป็นวัตถุดิบที่ดีสำหรับการต่อยอดพัฒนาสายนก

ทีนี่เราจะมาดูการยกตัวอย่างการเข้าคู่สีใน Green Serie กันว่าสีไหนเข้ากันแล้วจะออกมาเป็นอย่างไรพร้อมทั้งมีเปอร์เซนต์บอกสัดส่วนตามทฤษฏี และมี Info Graphic ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจมากขึ้นด้วย

มาเริ่มกันเข้าคู่แบบแรกกันเลยครับ
การจับคู่แบบ
สีกรีนนอมอล + สีกรีนนอมอล
สัดส่วนของลูกนกที่ออกมาจะได้
กรีนนอมอล 100%

การจับคู่แบบ
สีกรีนนอมอล + สีดาร์คกรีน (ภาพที่ 3)
สัดส่วนของลูกนกที่ออกมาจะได้
กรีนนอมอล 50% ดาร์คกรีน 50%

การจับคู่แบบ
สีกรีนนอมอล + สีโอลีฟ (ภาพที่ 4)
สัดส่วนของลูกนกที่ออกมาจะได้
ดาร์คกรีน 100%

การจับคู่แบบ
สีเกรย์กรีน + สีเกรย์กรีน (ภาพที่ 5)
สัดส่วนของลูกนกที่ออกมาจะได้
เกรย์กรีน 100%
**ขอยกตัวอย่างสถานการณ์แบบเดียวเพราะสีนี้การเข้าคู่ชั้นที่สูงขึ้นจะไม่มีความต่างกับกรีนนอมอล์เลย**

การจับคู่แบบ
สีดาร์คกรีน + สีดาร์คกรีน (ภาพที่ 6)
สัดส่วนของลูกนกที่ออกมาจะได้
กรีนนอมอล์ 25% โอลีฟ 25% ดาร์คกรีน 50%

การจับคู่แบบ
สีดาร์คกรีน + สีโอลีฟ (ภาพที่ 7)
สัดส่วนของลูกนกที่ออกมาจะได้
ดาร์คกรีน 50% โอลีฟ 50%

ทั้งนี้ การที่ลูกนกจะออกตามเปอร์เซนต์ดังกล่าวในแต่ละแบบของการจับคู่ขึ้นอยู่กับการตกไข่ของจำนวนนก,ความแข็งแรงของเชื้อ กล่าวคือโดยองค์ประกอบความสมบูรณ์โดยรวมของพ่อแม่พันธ์และองค์ประกอบอื่นๆ

ปล.
นี้เป็นเพียงการเปรียบเทียบโดยความคิดเห็นและประสบการณ์ส่วนตัวและข้อมูลจากเว็ปไซต์ต่างชาติส่วนข้อมูลจากการสอบถามจากผู้เพาะพันธ์ุท่านอื่นๆในบ้านเรายังมีบางท่านยังมีนกหลุดไม่ตามเปอร์เซนต์จากที่กล่าวมา ซึ่งโดยสรุปทฤษฎีดังกล่าวมีความเป็นไปได้สูงมากแต่จะให้ตอบว่า 100%คงไม่อาจกล่าวเพราะส่วนตัวก็ยังไม่ได้มีนกให้ทดลองในหลายๆคอกได้ขนาดนั้น

ขอสงวนสิทธิ์ห้ามคัดลอกข้อมูลหรือภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ยกเว้นกรณีแชร์จากเวปไซต์

#บังเอกแกลอรี่
#ฟอพัสแกลอรี่ไทยแลนด์
#ฟอพัสมาร์เกตไทยแลนด์

โพสต์เมื่อ :
2562-06-13
 3848
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์