การเข้าคู่สีระหว่างซีรี่ย์กรีนและซีรี่ย์บูล

การเข้าคู่สีระหว่างซีรี่ย์กรีนและซีรี่ย์บูล

บทความ

การเข้าคู่สีระหว่างซีรี่ย์กรีนและซีรี่ย์บูล
เรื่องพื้นฐานของการ Split Color Green&Blue Serie
บทความนี้เป็นบทความต่อเนื่องจาก บทความ Green Serie และ Blue Serie โดยบทความนี้เขียนเพื่อเป็นพื้นฐานการทำสีนกแก้วฟอพัสแบบข้าม Serie ระหว่างกรีนและบูล อีกทั้งเพื่อเป็นแนวทางสำหรับ Breeder รุ่นใหม่ในการตั้งหลักการทำสายเพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป
เราจะมาเริ่มทำความเข้าใจกันว่าระดับชั้นสีของทั้ง 2 Serie มีระดับชั้นเทียบเท่ากันอย่างไร โดยขอยก 3 ชั้นสีของทั้ง 2 Serie นะครับเพราะจะเห็นภาพง่ายและไม่ต้องอธิบายลงลึกให้เข้าใจยากเกินไป
กรีน = บูล ดาร์คกรีน=โคบอล โอลีฟ=เมิฟ
และ 3 ชั้นสีนี้บรีดไข้วในแต่ละเงื่อนไขกันได้อย่างไรมีคำอธิบายพร้อม Info Graphic ภาพประกอบ

ผมจะทำภาพประกอบโดยจะแบ่งเป็นเงื่อนไขการเข้าคู่ในแต่ละสีและใช้ Major Color ของ Blue และ Cobal เป็นตัวแปร

มาเริ่มกันเลยครับ

Section Blue (บูล)

การจับคู่แบบ
สีบูล + สีกรีน
สัดส่วนของลูกนกที่ออกมาจะได้
กรีนสปิทบูล 100%

การจับคู่แบบ
สีบูล + สีกรีนสปิทบูล
สัดส่วนของลูกนกที่ออกมาจะได้
บูล 50% กรีนสปิทบูล 50%

การจับคู่แบบ
สีบูล + สีดาร์คกรีน (ภาพที่ 4)
สัดส่วนของลูกนกที่ออกมาจะได้
บูล 50% ดาร์คกรีน 50%

การจับคู่แบบ
สีบูล + สีดาร์คกรีนสปิทบูล
สัดส่วนของลูกนกที่ออกมาจะได้
บูล 25% โคบอล 25% กรีน 25% ดาร์คกรีน 25%

การจับคู่แบบ
สีบูล + สีโอลีฟ
สัดส่วนของลูกนกที่ออกมาจะได้
ดาร์คกรีนสปิทบูล 100%

การจับคู่แบบ
สีบูล + สีโอลีฟสปิทบูล
สัดส่วนของลูกนกที่ออกมาจะได้
โคบอล 50% ดาร์คกรีนสปิทบูล 50%

Section Cobal (โคบอล)

การจับคู่แบบ
สีโคบอล + สีกรีน
สัดส่วนของลูกนกที่ออกมาจะได้
กรีน 50% ดาร์คกรีน 50%

การจับคู่แบบ
สีโคบอล + สีกรีนสปิทบูล
สัดส่วนของลูกนกที่ออกมาจะได้
บูล 25% โคบอล 25% กรีน 25% ดาร์คกรีน 25%

การจับคู่แบบ
สีโคบอล + สีดาร์คกรีน
สัดส่วนของลูกนกที่ออกมาจะได้
ดาร์คกรีน 50% กรีน 25% โอลีฟ 25%

การจับคู่แบบ
สีโคบอล + สีดาร์คกรีนสปิทบูล (ภาพที่ 11)
สัดส่วนของลูกนกที่ออกมาจะได้
บูล 12.5% โคบอล 25% กรีน 12.5% ดาร์คกรีน 25%
เมิฟ 12.5% โอลีฟ 12.5%

การจับคู่แบบ
สีโคบอล + สีโอลีฟ
สัดส่วนของลูกนกที่ออกมาจะได้
ดาร์คกรีนสปิทบูล 50% สีโอลีฟ 50%

การจับคู่แบบ
สีโคบอล + สีโอลีฟสปิทบูล
สัดส่วนของลูกนกที่ออกมาจะได้
โคบอล 25% เมิฟ 25% ดาร์คกรีนสปิทบูล 25% โอลีฟ 25%

ทั้งนี้ การที่ลูกนกจะออกตามเปอร์เซนต์ดังกล่าวในแต่ละแบบของการจับคู่ขึ้นอยู่กับการตกไข่ของจำนวนนก,ความแข่งแรงของเชื้อ กล่าวคือโดยองค์ประกอบความสมบูรณ์โดยรวมของพ่อแม่พันธ์และองค์ประกอบอื่นๆ 
ยกกรณีศึกษาอย่างเช่นในนกคู่เดียวกันคอกแรกลูกนกออกมาได้ตามทฤษฎี พอคอกต่อมาได้ผลผลิตไปทางยีนส์พ่อพันธ์ส่วนใหญ่ บางคอกได้ผลผลิตไปทางยีนส์แม่พันธ์ส่วนใหญ่ หรือบางคอกได้ยีนส์แฝงไปทาง ปู่ ย่า ตา ยาย หรือเราจะเรียกการถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบนี้กันว่าการสุ่มกำเนิดในยีนส์ก็ไม่ผิดอะไร แต่ต้องมีเงื่อนไขความเป็นไปได้จากยีนส์แฝงของตัวนกด้วย

ปล.
นี้เป็นเพียงการเปรียบเทียบโดยความคิดเห็นและประสบการณ์ส่วนตัว การกำหนดเปอร์เซนต์ดังกล่าวเป็นข้อมูลสัดส่วนเชิงทฤษฎี และมีวัตถุประสงค์ทำให้เป็นกรณีศึกษาของนักพัฒนาสามารถได้เห็นภาพเพื่อที่จะได้เป็นแนวทางการพัฒนาต่อไป

หมายเหตุ 1**
กรีนมีสปิทบูล
บูลไม่มีสปิทกรีน
เพราะ ยีนส์กรีนข่มบูลเสมอ
เช่น
กรีนไม่มีสปิทบูลผสมกับบูลจะได้กรีน 100% เสมอ
กรีนสปิทบูลผสมกับบูลจะได้ทั้งกรีนและบูล
บูลถึงจะไม่เคยผสมผ่านกรีนมารุ่นลูกก็สามารถจ่ายลูกที่เป็นกรีนได้เสมอ

หมายเหตุ 2**
ไม่สนับสนุนการผสมสีนกในชั้น Double Dark Factor เช่น เมิฟผสมเมิฟ โอลีฟผสมโอลีฟ หรือ เมิฟผสมโอลีฟ เพราะจะทำให้ได้ผลผลิตลูกนกที่ไม่แข็งแรงอัตราการรอดน้อย นกพิการ ตาบอด โครงสร้างไม่ดี


#บังเอกแกลอรี่
#ฟอพัสแกลอรี่ไทยแลนด์
#ฟอพัสมาร์เกตไทยแลนด์

โพสต์เมื่อ :
2562-06-13
 12116
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์