เรื่องของพาย

เรื่องของพาย

บทความ
เรื่องของพาย
นกพายเป็นนกที่ถ่ายทอดพันธุกรรมแบบ incomplete dominant กล่าวคือ ลักษณะเด่นข่มยีนส์ด้อยไม่สมบูรณ์ 
ซึ่งเป็นการแสดงออกของลักษณะที่ไม่สมบูรณ์เนื่องจากลักษณะด้อยแสดงอาการมากพอที่จะสามารถแสดงลักษณะนั้นออกมาได้ 

กล่าวทางกายภาพคือนกลักษณะนี้คือนกที่มีสีด่างๆหรือเป็นแต้มแทรกอยู่ตามสีพื้นของตัวนกเหมือนคนที่ทำสีผมไฮไลท์เราจะเรียกว่า"พาย" ซึ่งในนกสีบลูสีพายจะเป็นสีขาว ส่วนนกสีกรีนสีพายจะเป็นสีเหลือง และเล็บนกทั้งสองสีเล็บจะสีขาวอมชมพู

จากภาพตัวอย่างพายในสายบูลจะมีพายที่เป็นสีขาว พายในสายกรีนจะมีพายที่เป็นสีเหลือง


ภาพตัวอย่างนกพายจะมีเล็บสีขาวอมชมพู

เพิ่มเติม

แต่ก็มีให้พบในส่วนน้อยมากที่นกพายบางตัวมีเล็บสีดำ
และนกบางตัวเล็บขาวแต่ไม่เห็นพายในตัว


#บังเอกแกลอรี่
#ฟอพัสแกลอรี่ไทยแลนด์
#ฟอพัสมาร์เกตไทยแลนด์

โพสต์เมื่อ :
2562-06-18
 1935
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์