ราคากลางฟอพัสไทยแลนด์

ราคากลางฟอพัสไทยแลนด์

ราคากลางฟอพัสไทยแลนด์

1.กรีน เกรกรีน/ เริ่ม500-800+

2.บลู บลูเกร์/ เริ่ม600-800+

3.โคบลอน เกรโคบลอน/เริ่ม3500-5000+

4.ด๊าคกรีน เกรด๊าคกรีน/เริ่ม2500-4000+

5.โอลีฟ/เริ่ม6500-7000+

6.เมิฟ/เริ่ม7000-8500+ พาสเทล

7.พาสเทลกรีน-ฟอลโล่-พาย/เริ่ม800-2500+

8.พาสเทลบลู-ฟอลโล่-พาย/เริ่ม800-3000+

9.พาสเทลเยลโล่-ฟอลโล่-พาย/เริ่ม800-3000+

10.พาสเทลด๊าคกรีน-ฟอลโล่-พาย/3500-5000

11.พาสเทลโคบลอน-ฟอลโล่-พาย/เริ่ม3500-5000+

12.พาสเทลโอลีฟ-ฟอลโล่-พาย/เริ่ม6000-9000+

13พาสเทลเมิฟ-ฟอลโล่-พาย/เริ่ม7000-10000+ นกพาย

14.พายบลู-พายบลูเกร-เฮฟวี่พาย/เริ่ม1200-4000+

15.พายกรีน-พายเกรกรีน-เฮฟวี่พาย/เริ่ม1000-3000+

16.พายโคบลอน-พายเกรโคบลอน-เฮฟวี่พาย/เริ่ม4000-8000+

17.พายด๊าคกรีน-พายเกรด๊าคกรีน-เฮฟวี่พาย/เริ่ม3000-5000+

18..พายโอลีฟ-เฮฟวี่พาย/เริ่ม7000-10000++

19..พายเมิฟ-เฮฟวี่พาย/เริ่ม8000-10000++ นกตาแดง

20.ฟอลโล่กรีน-เฮฟวี่พาย/เริ่ม1200-2500+

21.ฟอลโล่บลู-เฮฟวี่พาย/เริ่ม1500-3500+

22.ฟอลโล่โคบลอน-เฮฟวี่พาย/เริ่ม6000-10000+

23.ฟอลโล่ด๊าคกรีน-เฮฟวี่พาย/เริ่ม4000-6000+

24.ฟอลโล่โอลีฟ-เฮฟวี่พาย/เริ่ม8000-10000+

25.ฟอลโล่เมิฟ-เฮฟวี่พาย/เริ่ม9000-10000+

26.อัลบิโน่ เริ่ม1200-1500

27.ลูติโน่ เริ่ม1200-1500

28.ชินนาม่อลกรีน-ฟอลโล่-เฮฟวี่พาย/เริ่ม3000-4000+

29.ชินนาม่อลบลู-ฟอลโล่-เฮฟวี่พาย/เริ่ม3500-4500+

30.ชินนาม่อนด๊าคกรีน-ฟอลโล่-เฮฟวี่พาย/เริ่ม3000-4500+

31.ชินนาม่อนโคบลอน-ฟอลโล่-เฮฟวี่พายเริ่ม/เริ่ม6000-8000+

32.ชินนาม่อนโอลีฟ-ฟอลโล่-เฮฟวี่พาย/เริ่ม6000-8000+

33.ชินนาม่อนเมิฟ-ฟอลโล่-เฮฟวี่พาย/เริ่ม7000-10000+ อเมกัน

34.อเมกันไวท-ฟอลโล่-พาย/เริ่ม1000-2500

35.อเมกันเยลโล่-ฟอลโล่-พาย/เริ่ม1000-2500

36.อเมกันด๊าคกรีน-ฟอลโล่-พาย/เริ่ม4500-6000+

37.อเมกันโคบลอน-ฟอลโล่-พาย/เริ่ม5500-8000+

38.อเมกันโอลีฟ-ฟอลโล่-พาย/เริ่ม7000-10000++

39.อเมกันเมิฟ-ฟอลโล่-พาย/เริ่ม8000-10000++ TQ

40.ไดรูทเทอคอย-ฟอลโล่-พาย/เริ่ม2500-5000

41.ไดรูทโคบลอนเทอคอย-ฟอลโล่-พาย/เริ่ม6500-10000+

42.ไดรูทเมิฟเทอคอย-ฟอลโล่-พาย/เริ่ม8000-12000+

43.บลูเทอคอย-บลูเกรเทอคอย-ฟอลโล่-เฮฟวี่พาย/เริ่ม2500-8000+

44.โคบลอนเทอคอย-เกรโคบลอนเทอคอย-ฟอลโล่-เฮฟวี่พาย/เริ่ม5500-10000+

45.เมิฟเทอคอย-ฟอลโล่-เฮฟวี่พาย/เริ่ม8000-15000

46.พาสเทลบลูเทอคอย-ฟอลโล่-พาย/เริ่ม4500-7000+

47.พาสเทลโคบลอนเทอคอย-ฟอลโล่-พาย/เริ่ม5000-10000

48.พาสเทลเมิฟเทอคอย-ฟอลโล่-พาย/เริ่ม7000-10000+

49.คลีมมิโน่6000

*ราคากลางนี้เป็นราคาอ้างอิงของกลุ่มฟอพัสไทยแลนด์เท่านั้นราคา+เพิ่มตามความสวยของนกต้องลงข้อมูลของตัวนกและราคาให้ชัดเจน(ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถต่อลองราคาทางอินบล๊อคเพื่อความพอใจของทั้งสองฝ่าย)ไม่อนุญาติให้โพสต์ขายนกในราคาที่ต่ำกว่าราคาเริ่มต้นที่ทางตลาดได้กำหนดไว้เพื่อป้องกันการตัดราคากันเอง หากมีผู้ใดเข้ามาป่วนราคาในตลาดเพื่อให้เกิดเป็นประเด็นความขัดแย้งแอ้ดมินขอลบและเข้าแจ้งเตือนเป้นการส่วนตัวแต่หากยังคงโพสตต่อไม่ฟังการเตือนทางแอ้ดมินขอตัดสินตามดุลพินิจเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งและไม่อนูญาติให้แชร์จากกลุ่มอื่นมาขายลงในตลาดฟอพัสการซื้อขายทางกลุ่ม ฟอพัสGallry Thailand และ เวปฟอพัสไทยแลนด์ ไม่มีผลประโยชน์เหลือส่วนเกี่ยวข้องใดๆหากมีข้อผิดพลาดใดๆในการซื้อขาย ทางกลุ่มและทางเวปไซคจะไม่มีการรับผิดชอบใดๆ

โพสต์เมื่อ :
2562-07-01
 38386
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์